PLánované akcie

Posted by Diego on 2017/5/17 13:19:58
Návrh aktivít na leto 2017


P.č:TermínLokalitaPoznámka
1.22.04.2017Mossonmagyarvarúčasť Palčiho
2.30.04.-01.05.2017Morava tour Layz bears team
3.06.05.- 08.05.2017Morava tour náhradný termínLayz bears team bez Diega
4.27.05.2017Cyklotúra priateľstva SK-HU-ATúčasť dopručená
5.08.06.- 11.06.2017Balatón lago tour prvý termínLayz bears team
6.14.07.- 16.07.2017Splav divokej rieky HRONLayz bears team
7.18.08.- 19.08.2017Wiena tourLayz bears team
8.28.08.- 29.08.2017Buschberg-Bratislava tourLayz bears team


Ine termíny a aktivity sú vítané.

This Post was from: http://www.moje-stranky.eu/newbb/viewtopic.php?forum=34&topic_id=79&post_id=185