Re: PLánované akcie

Posted by Dodo on 2017/5/17 14:51:24
Predkladám vám nový plán cyklovýjazdov v tomto roku, ktorý bol jednomyseľne a úmyseľne schválený na plenárnom zasadnutí v Porte. Prosím o nalepenie na chladničky, aby vaše manželky, priateľky, družky či milenky ho mohli kedykoľvek vidieť a riadiť sa ním, neotravovať Vás a nedeptať nezmyselnými rodinnými akciami v týchto našich termínoch.

This Post was from: http://www.moje-stranky.eu/newbb/viewtopic.php?forum=34&topic_id=79&post_id=186